DISCLAIMER

Aan het samenstellen van de aangeboden informatie op KLXFiscaal.nl is de uiterste zorg besteed. KLX Fiscaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie of voor enige schade die uit het gebruik van de informatie voortvloeit. Ondanks constante zorg en aandacht voor onze website, is het niet uitgesloten dat informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moeten worden herzien of aangevuld. Ter verkrijging van zekerheid dient er dus deskundig advies ingewonnen te worden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van klxfiscaal.nl en/of de daarop getoonde informatie of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van KLX Fiscaal. Alle informatie op klxfiscaal.nl valt onder het auteursrecht van KLX fiscaal. Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de website behoudt KLX Fiscaal haar auteursrechten.

 

Terug naar Home..

Belastingadviseur Nijmegen
KLX Fiscaal maakt graag kennis met u. KLX Fiscaal is ondernemer, denkt vanuit de kans, heeft een drive voor fiscaal succes ten behoeve van haar klanten en is vakkundig. Probeer eens uit hoe goed wij kunnen luisteren en neem contact met ons op.

KLX Fiscaal - Heersweg 13 - 6651 BP Druten - T 024-8200958  - E info@klxfiscaal.nl - KvK 55764126

©2018 KLX Fiscaal Nijmegen -  Powered by KLX Fiscaal

klx fiscaal - Belastingadviseur Nijmegen - linkedin.png