SPAAR BV

Terug naar thema's..

Terug naar home..

 

2-10-2018

Voor spaarders is box 3 erg ongunstig. Box 3 zorgt er namelijk voor dat door de lage 

spaarrente in combinatie met het belastingtarief in box 3 er per saldo wordt ingeteerd

op het spaargeld, op het vermogen. De belastingheffing in box 3 kan verlaagd worden

door het spaargeld onder te brengen in een BV, in een spaar BV.  Fiscaal gesproken

verschuift het geld dan naar box 2 waardoor er minder belasting wordt betaald. 

 

Voorbeeld sparen in de BV

 

Stel dat er een kapitaal is van € 300.000 waarop 0,3% rente wordt genoten. In werkelijkheid

levert dat dan dus een rente-opbrengst op van € 900. Op grond van fiscale regels echter wordt

het rendement geacht veel hoger te zijn, namelijk € 10.045. Dit wordt fiscaal gesproken het

fictieve rendement genoemd. Over het fictieve rendement dient 30% inkomstenbelasting te 

worden betaald, dat wil dus zeggen € 3.013. Het gevolg van dit alles is dat het kapitaal door

de heffing over het fictieve rendement met € 2.113 wordt verminderd. Na verloop van vijf jaar

zou het kapitaal vervolgens verminderd zijn tot zo'n € 291.000. Wanneer het kapitaal zou zijn

ondergebracht in een spaar BV zou het wel kunnen toenemen. In de BV wordt er namelijk zo'n

40% belasting  betaald (vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing) over het daad-

werkelijk behaalde rendement en dus niet een fictief rendement. Dat wil dus zeggen een heffing

van (900 maal 40% is) € 360. In de situatie van de spaar BV groeit het kapitaal dan dus met € 540.

Na verloop van vijf jaar zou het kapitaal in geval van een spaar BV zo'n € 300.600 bedragen. Ten

opzichte van sparen in box 3 is dat in geval van de spaar BV dus een verschil van bijna € 10.000.

 

Spaar BV

 

Door spaargeld, vermogen, als kapitaal in te brengen in de BV hoeft dit vermogen niet meer te worden aangegeven in box 3. De heffing over het fictieve rendement wordt daardoor voorkomen.  Het aandelenbezit in de spaar BV vormt voor de aandeelhouder een zogenoemd  aanmerkelijk belang en dit behoort tot box 2 in plaats van box 3. Inkomen uit aanmerkelijk belang (bijvoorbeeld dividend) wordt belast tegen 25%. Deze heffing kan overigens worden uitgesteld door winst in de BV te laten en nog niet uit te keren. In plaats van een uitkering als dividend zou er in eerste instantie ook geleend kunnen worden van de spaar BV. Dat zou bijvoorbeeld kunnen voor het aankopen en/of financieren van de eigen woning. Het in de BV ingebrachte vermogen kan door middel van een statutenwijziging, met inachtneming van de regels die daarvoor gelden, weer aan privé worden terug betaald.  Van belang is het er wel op te letten dat het spaargeld niet te kort in de spaar BV blijft omdat er anders een kans is dat er twee keer belasting wordt betaald over hetzelfde bedrag.

De spaar BV kan interessant zijn als er minimaal zo'n € 250.000  aan vermogen in die BV kan worden gestort. Het oprichten en onderhouden van een Spaar BV brengt namelijk kosten met zich mee. Zo moet er een balans en winst- en verliesrekening van de spaar BV worden opgemaakt en moeten er financiële stukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Let op dat de financiële gegevens, dus ook van het spaargeld, van de spaar BV hierdoor wel openbaar worden.

Meer weten over de Spaar BV?

Wilt u meer weten over de spaar BV? Wij zijn u daarbij graag behulpzaam.

 

Wat wij kunnen doen:

  • Berekenen of er voor u een voordeel kan worden behaald met de spaar BV, voor uw concrete situatie dus. 

  • Voor sommigen is het van belang om in die berekening een aanvulling te maken met het op termijn terug lenen van vermogen aan privé. Ook daar kunnen wij uiteraard voor zorgen.

  • Uiteraard is het mogelijk om een degelijke inschatting te maken van het te behalen voordeel met de spaar BV.

  • Wij kunnen u informeren over het oprichten van de spaar BV en de wijze van storten in die BV. Het traject van oprichting en storting van kapitaal kunnen wij ook begeleiden.

  • Ten behoeve van de spaar BV kunnen wij zorgen voor de balans en winst- en verliesrekening, de deponering van de financiële stukken bij de Kamer van Koophandel en de aangifte Vennootschapsbelasting.

 

Mocht u meer willen weten dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Terug naar thema's..

Terug naar home..

 

Meer weten over de spaar BV?

Neem contact met ons op!

KLX Fiscaal | Belastingadviseur Nijmegen

Korenpad 1 / 6534 AS Nijmegen

info@klxfiscaal.nl

Tel: 024-8200958

 

Belastingadviseur Nijmegen
KLX Fiscaal maakt graag kennis met u. KLX Fiscaal is ondernemer, denkt vanuit de kans, heeft een drive voor fiscaal succes ten behoeve van haar klanten en is vakkundig. Probeer eens uit hoe goed wij kunnen luisteren en neem contact met ons op.

KLX Fiscaal - Heersweg 13 - 6651 BP Druten - T 024-8200958  - E info@klxfiscaal.nl - KvK 55764126

©2018 KLX Fiscaal Nijmegen -  Powered by KLX Fiscaal

klx fiscaal - Belastingadviseur Nijmegen - linkedin.png